Bridging visa - Di Trú Đào Nguyễn

Bridging visa là gì?

Có nhiều bạn thắc mắc rằng bridging visa là gì? Bridging visa được cấp khi nào? Bridging visa A,B,C, E khác nhau ở chỗ nào. Trong bài viết hôm nay, Đào sẽ tóm tắt sơ lược về một số loại bridging visa thường gặp. Vậy bridging visa là gì? Theo thuật ngữ của Luật Di…