Cách nộp Visa kết hôn khi không thể về nước để đăng ký kết hôn Úc

Lệnh hạn chế biên giới của các nước trong thời gian dịch bệnh gây ra không ít khó khăn cho các đương đơn diện Visa hôn nhân Úc. Cụ thể, các bạn băn khoăn về loại thị thực phù hợp khi hai người gặp trở ngại trong việc đăng ký kết hôn. Bài viết dưới…