Những lưu ý cho Visa bảo lãnh đồng giới Úc thành công

Từng có quan hệ hôn nhân với người khác giới, nộp đơn xin bảo lãnh đồng giới được không?

Gần đây, Di Trú Đào Nguyễn đã thực hiện thành công bộ hồ sơ hôn nhân bảo lãnh đồng giới khá hóc búa. Khách hàng được cấp Visa tạm trú và Visa thường trú Úc chỉ cách nhau 1 phút. Hoàn cảnh của hồ sơ này đặc biệt thế nào? Đâu là những điểm trọng…