Visa hôn nhân Úc: Mối quan hệ kết thúc, có được xin visa thường trú ở lại Úc không?

Xin visa hôn nhân Úc sau khi mối quan hệ kết thúc là việc làm có thể. Tuy nhiên, việc xin được visa thường trú sau khi mối quan hệ kết thúc sẽ tùy vào hoàn cảnh riêng của mỗi người. Sau đây là 3 trường hợp mà bạn có thể xin visa thường trú…

Visa hôn nhân: Phạm tội gì thì bị cấm bảo lãnh vợ/chồng - Di trú Đào Nguyễn

Visa hôn nhân: Phạm tội gì thì bị cấm bảo lãnh vợ/chồng? 

“Character requirement” – “yêu cầu nhân phẩm” là một phần quan trọng trong đơn xin visa hôn nhân. Không chỉ riêng người nộp đơn, mà kể cả người bảo lãnh phải đáp ứng yêu cầu này.  Vào cuối năm 2016, Bộ Di Trú Úc đã thay đổi luật, yêu cầu tất cả người bảo lãnh…