Phỏng vấn BẤT NGỜ QUA ĐIỆN THOẠI đối với VISA KẾT HÔN

Phỏng vấn bất ngờ qua điện thoại đối với Visa kết hôn Úc

Những cuộc gọi không hẹn trước từ Bộ Di trú đang dần gia tăng với các đối tượng ứng tuyển Visa kết hôn Úc. Tại sao lại “bất ngờ”? Bởi lẽ những cuộc gọi này đều không được biết trước bởi đương đơn, người bảo lãnh hay luật sư đại diện.  Nội dung của cuộc gọi…