Visa hôn nhân Úc: Mối quan hệ kết thúc, có được xin visa thường trú ở lại Úc không?

Xin visa hôn nhân Úc sau khi mối quan hệ kết thúc là việc làm có thể. Tuy nhiên, việc xin được visa thường trú sau khi mối quan hệ kết thúc sẽ tùy vào hoàn cảnh riêng của mỗi người. Sau đây là 3 trường hợp mà bạn có thể xin visa thường trú…