Sống bất hợp pháp tại Úc và những điều cần biết

Sống bất hợp pháp tại Úc và những điều cần biết Sống bất hợp pháp tại Úc là một chủ đề Luật Di Trú Úc mà Đào Nguyễn nghiên cứu rất chuyên sâu và thực hiện rất nhiều hồ sơ thuộc loại này. Chủ đề hôm nay, đại diện – cố vấn di trú Đào…