Tìm hiểu về việc khiếu nại lên tòa án di trú Úc khi visa bị hủy bỏ hoặc bị từ chối cấp visa di trú Úc

Khiếu nại lên tòa án di trú là việc làm quan trọng trong trường hợp hồ sơ xin cấp visa di trú Úc bị từ chối hoặc visa bị hủy bỏ. Nhưng để kháng cáo thành công, đó không phải là chuyện dễ dàng. Alo Úc phối hợp cùng đại diện di trú Đào Nguyễn…