Bất hợp pháp 10 năm đến thường trú nhân – Một chặng đường gian nan

Xuân đến Úc khi mới 19 tuổi. Năm đó, em đến Úc bằng visa du lịch được người thân bảo lãnh. Cũng như bao người di dân khác đến Úc muốn có cuộc sống tốt hơn và không muốn quay về Việt Nam để chịu cuộc sống cực khổ, Xuân quyết định xin visa khác…